Category Archives: Tenk lokalt

Narvik turistkontor

Nå har det kommet litt påfyll av varer til Destination Narvik/ Narvik turistkontor. De holder til i Stasjonsveien 1 (togstasjonen) dersom noen vil stikke innom og se næremere.

Et lite utvalg av det de har der nå.

IMG_1784

Reklame

Førjulsmarked

..i Narvik sentrum lørdag 28. november kl. 11 – 18.

Førjulsm_281109_plakat

Tenk lokalt

logo_tenk_lokalt

«Lokale produsenter på skinner

Destination Narvik har sitt høstmarked på jernbanestasjonens infosenter

12. – 13. oktober kl.14.00 – 19.00

I løpet av to høstdager – mandag 12. oktober og tirsdag 13. oktober er infosenteret – i de tidligere lokalene til jernbanecafèen – åpent for publikum. Her blir det gode muligheter til å kjøpe lokalprodusert mat, håndverk av høy kvalitet – og samtidig møte de dyktige, kreative og innovative produsentene
og pådriverne bak.

Les mer om ‘Tenk lokalt’ på www destinationnarvik.com «


Høstmarked i Narvik

host_markednytt-okt09

Om Tenk lokalt

Informasjon fra Destination Narviks hjemmeside:


Vær stolt over dine lokale produsenter.

Tenk lokalt er et ledd i Destination Narvik sin kampanje for å fremheve lokale produsenter gjennom markedsføring av turisme i regionen. Konseptet innebærer å fremheve lokale produsenter og viktigheten av varer og tjenester som produseres i lokalsamfunnet. Det er mange lokale deltakere i ”Tenk lokalt”-kampanjen, men det er plass for flere. De som tilslutter seg kampanjen får tilgang til en verdifull ny markedsføringskanal gjennom Destination Narvik. I praksis innebærer dette for den enkelte deltaker at Destination Narvik bidrar med rådgivning til markedsføring og salg.


Deltakerne i ”Tenk lokalt” vil få hjelp til selv å bygge nettverk med fokus på kunderelasjoner og et sterkere fokus på salg.


Lokale produkter innebærer at disse er produsert i geografisk nærhet til markedet og følgelig at råvarer til matprodukter er ”kortreist” noe som resulterer i ferske varer med høy kvalitet og mindre energiforbruk til transport. Den viktigste effekten er nok allikevel at det oppstår nye markedsmuligheter ved å opprette direkte linje mellom lokale produsenter og konsumenter. Dette kan med fordel gjennomføres ved salg gjennom det lokale turistkontoret og det lokale markedet.


Noen av fordelene som promoteringen av lokale produkter og tjenester kan gi:
• Økt oppmerksomhet hos lokale konsumenter
• Forsterket link mellom produsenter og beliggenhet
• Forbedret tiltro til lokale produkter og merkevarebygging
• Mer samarbeid om direkte markedsføring
• Flere produsenter øker totalverdien
• Mer involvering i lokalsamfunnet
• Styrking av lokal økonomi i distriktet
• Forbedring av lokalområdets distinkte verdier


Destination Narvik vil være et lokalt støtteapparat for små bedrifter innen profilering og markedsføring av lokal mat, lokalt håndtverk og andre nærliggende næringsvirksomheter.

En av de største utfordringene for små virksomheter er salg, markedsføring og synliggjøring av egen virksomhet og produkter. Mange aktører har sin styrke med kompetanse innen egne produkter og tjenester, men mindre kompetanse innen salg og markedsføring. De mangler gjerne også en del kunnskap om nettverksbygging, profilering og virkemidler innen reklame.

Det ligger for mange et stort forbedringspotensiale i at virksomheter blir dyktigere i å identifisere eget primær-marked, sette opp en strategi for prising og benytte seg av testing i markedet for å finne ut hva markedet etterspør.

Andre viktige områder er kunnskapen om nettverksbygging, kundebetjening – service, videreutvikling av kunnskap om eget marked og konkurransesituasjon og kontinuerlig bygge sitt varemerke. Ofte vil små bedrifter være ”smålåten” i forhold til de større aktørene. Her kan man gjøre mye ved å bygge opp selvtilliten og tørre å ”rope ut”!

De lokale produsentene må også i en tidlig fase tenke på at varemerket helhetlig skal gjenspeile et kommersielt foretak der man skal identifisere både foretak, produkt og tjeneste ovenfor målgruppen, samt distansere og skille seg fra andre konkurrerende produkter eller tjenester.

Destination Narvik har utviklet egen logo og vil etterhvert ha ”roll-ups” og brosjyremateriale klart for bruk i promoteringen.

Konseptet ”Tenk lokalt” fokuserer i denne omgangen på små, lokale produsenter. I neste fase tenker vi å tilpasse konseptet til andre samarbeidspartnere for å oppnå en bedre nettverksbygging mellom de etablerte lokale næringsaktørene.

http://www.destinationnarvik.com/artikkel_vis.asp?kat=10&aid=35&lang=1